Götür Beni uygulaması, araç çekicileri (Çekici firmaları) ile gerçek-tüzel kişi, şirket, kurum, kuruluşları bir araya getiren bir teknoloji platformudur (Bundan sonra “Götür Beni” ve “Uygulama” olarak da anılacaktır). Götür Beni ve Müşteri, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

1. BAŞVURU VE ÜYELİK

1.1. Müşteri, Uygulama’yı indirip, kayıt için gerekli olan bölümleri doldurup, GSM numarasını onayladıktan sonra şifresini girerek, işbu Koşullar dâhilinde Uygulama’yı kullanmaya başlayabilir.

1.2. Müşteri, başvuru esnasında verdiği tüm bilgilerin her bakımdan eksiksiz, gerçeğe uygun ve güncel olduğunu kabul eder. Müşteri, her zaman kişisel bilgilerini Uygulama aracılığıyla güncelleyebilir.

1.3 Müşteri, Sözleşmenin dayanağı olan UYGULAMA’daki işlemlerin UYGULAMA’dan beklediği yararı ve menfaati tam olarak karşıladığını, sözleşme ile verilen hizmete ilişkin tüm şartlara kendi özgür iradesi ile hiçbir baskı ve zorlama içe risinde olmadan isteyerek uyacağını kabul eder.

1.4. Uygulama’nın kullanımı ücretsizdir. Uygulama üzerinden sağlanan hizmetler ücrete tabidir.

2. UYGULAMANIN AMACI- KULLANIMI

GÖTÜRBENİ uygulaması, müşterilere ait araçların bulundukları yerden çekicilerle alınıp müşterilerin önceden belirtmiş olduğu adrese teslim edilmesi amacıyla kurulmuş olan bir uygulamadır.

2.1. Müşteri, Uygulama’ya kayıt olup Uygulama’yı açtıktan sonra “Götür Beni” butonuna tıkladığında, Uygulama aracılığıyla, bulunduğu konuma en yakın olan araç çekici kendisine yönlendirilir ve araç çekiciye ait bilgiler Müşteri’ye ulaştırılır. Bu aşamadan sonra işlemin ve müşterinin tüm sorumluluğu çekiciye aittir.

2.2. Müşteri bu aşamadan sonra, ekrandaki iptal butonuna basıp yolculuktan vazgeçebilecektir. Aksi halde Müşteri atanmış çekiciyi bekleyeceğini ve çekiciye bineceğini kabul eder. Müşteri, çekici atandıktan sonra 3 dakika içinde ücretsiz olarak iptal butonuna basarak yolculuktan vazgeçebilir. Çekici atandıktan 3 dakika sonrasında iptal ettiğinde ise aşağıdaki koşullar çerçevesinde ücretlendirilmeye tabi olacağını kabul eder.

 • 3 dakikayı geçtikten sonra yapılan iptaller 20 TL olarak ücretlendirilir.
 • Çekici, çağrı yapılan adreste 6 dakikadan fazla bekletilirse çağrıyı iptal edebilir. Bu durumda 30 TL iptal ücreti yolcuya yansıtılır.
 • İptal ücretine ait e-fatura yolcunun e-posta adresine iletilir.
 • Çekicinin tahmini geliş süresine göre 6 dakikadan fazla gecikmesi durumunda yolcu tarafından yapılan iptallerden ücret alınmaz.
 • Müşterinin gelen çekiciyi beklememesi veya gelen çekiciye geçerli bir sebep olmaksızın binmemesi durumunda, GÖTÜRBENİ, Müşteri’yi Uygulama’dan çıkarma hakkını saklı tutar.

2.3. Müşterinin davranışlarından dolayı yaşanabilecek herhangi bir olumsuz durumda, Müşteri Götür Beni’nin sorumlu tutulamayacağını şimdiden kabul ve taahhüt eder. Müşteri, çekici ile yaşayacağı herhangi bir olumsuzlukta Götür Beni’nin sorumlu tutulamayacağını şimdiden kabul ve taahhüt eder.

2.4. Müşteri, Uygulama’yı kullanarak gerçekleştirdiği yolculuğunun bedelinin tamamını ödemekle yükümlüdür.

2.5. GÖTÜRBENİ Uygulaması aracılığıyla yapılan yolculuklarda Müşteri, uygulamada yazılı ücret tarifesi haricinde ilgili mevzuat hükümlerinde açıkça belirtilen köprü, yol ve otoban gibi yol kullanım masraflarını da ödemekle yükümlüdür. Bu gibi ödemeler çekici şoförüne nakit olarak verilir. Bunlar dışında Müşteri’den herhangi bir ücret talep edilemez.

2.6. Müşteri yolculuk bedelini GÖTÜRBENİ uygulamasındaki ödeme sistemi vasıtasıyla kredi kartını kullanarak ödeyebilir.

2.7. Müşteri bir defaya mahsus olmak üzere kredi kartı bilgilerini sisteme girer ve bu bilgiler daha sonraki kullanımlarda bir daha bilgi girmeyi gerektirmeden kullanılır.

2.8. Ücretlendirme müşterinin girdiği güzergâh bilgileri doğrultusunda hesaplanır. Kabul edilen teklifteki fiyat değişmez. Müşteriye çekici atandıktan 3 dakika sonra yolculuk bedeli kayıtlı kredi kartı üzerinden otomatik olarak tahsis edilir.

2.9. Müşteri’nin kredi kartı bilgileri GÖTÜR BENİ tarafından bilinmemekte, ödeme altyapısı payfull tarafından sağlanmaktadır. Yapılan tüm işlemlerin güvenliğinden payfull sorumludur. Ödeme altyapısından dolayı oluşabilecek herhangi bir olumsuzluktan Götür Beni sorumlu tutulamayacaktır.

2.10. Müşteriye ait akıllı cep telefonunun çalınması veya kaybedilmesi halinde kredi kartı bilgilerinize üçüncü şahıslar ulaşamayacaktır. Ancak müşterinin, GÖTÜRBENİ’ye bildirimde bulunarak kullanıcı bilgilerinin silinmesini talep edilmesi gerekmektedir. Aksi halde doğabilecek zararlardan GÖTÜRBENİ sorumlu tutulamaz.

2.11. Müşteri, Çekici personelinin komutlarına uymakla mükelleftir. Çekici personeli aracın yüklenmesi esnasında aracının kontrolünü çekiciye devretmelidir. Aracın yüklenmesi esnasında Müşteriden kaynaklı oluşacak herhangi bir hasarda Götür Beni sorumlu değildir. Müşteri, bindiği çekiciye herhangi bir zarar vermeyeceğini kabul eder.

2.12. Müşteri, Uygulama aracılığıyla muhatap olduğu veya şikâyetçi olduğu çekici sürücülerini, Uygulama içindeki “Sorun Bildir” bölümünden GÖTÜRBENİ’ye bildirebilir. GÖTÜRBENİ Müşterilerine kaliteli bir hizmet vermeyi amaçlar, alınan tüm önlemlere rağmen GÖTÜR BENİ, çekici sürücülerinin davranışlarından herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz.

2.13. Müşteri’nin işbu belirtilen Koşullar’a aykırı davrandığının tespiti halinde, GÖTÜRBENİ Müşteri’nin üyeliğini askıya alma veya Uygulama’dan tamamen çıkarma hakkını saklı tutar.

2.14. GÖTÜRBENİ, Müşteri’den kaynaklanan teknik aksaklıklar sebebiyle hizmetten faydalanılamaması durumunda işbu Koşullar ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini ifa edememesi nedeniyle sorumlu tutulamayacak ve kendisinden herhangi bir nam altında herhangi bir talepte bulunulamayacaktır.

2.15. Müşteri, Uygulama aracılığıyla ve/veya Uygulama dâhilinde, işbu Koşullar’a ve hukuka aykırı olarak çekici ve/veya üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen herhangi bir işlem, eylem ve/veya faaliyetleri nedeniyle GÖTÜRBENİ’nin doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını kabul eder.

2.16. Müşteri, Uygulama aracılığıyla GÖTÜRBENİ tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandığı sistem erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ile ilgili tüm sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu kabul eder.

3. DİĞER ŞARTLAR

3.1. Fikri Mülkiyet Hakları

3.1.1. Uygulamanın tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm unsurları GÖTÜRBENİ’ye aittir. Müşteri, GÖTÜRBENİ Hizmetleri’ni, GÖTÜRBENİ bilgilerini ve GÖTÜRBENİ’nin telif haklarına tabi çalışmalarını ticari amaçla kullanamaz. Müşteri GÖTÜRBENİ’nin izni olmaksızın, GÖTÜRBENİ’nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

3.2. Sözleşme Değişiklikleri

3.2.1. GÖTÜRBENİ, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, sözleşmeyi, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Uygulama üzerinden ilan ederek değiştirebilir. İşbu Koşulların değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya sonrasında, Müşteri tarafından Uygulama üzerinden online kabul edilmesi ya da hizmetten faydalanılmaya devam edilmesi ile geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

3.3. Mücbir Sebepler

3.3.1. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda GÖTÜRBENİ, işbu Koşullar ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, GÖTÜRBENİ için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için GÖTÜRBENİ ‘den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla; ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve GÖTÜRBENİ’nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

3.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

3.4.1. İşbu Koşullar’ın uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Koşullar dâhilinde doğan hukuki ilişkilere Türk Hukuku uygulanacak ve İşbu Koşullar dahilinde ve/veya bunlarla bağlantılı olarak doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın varlığı halinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

3.5. Sözleşmenin Feshi

3.5.1. İşbu Koşullar, Müşteri’nin üyeliği sona erinceye kadar yürürlükte kalacak ve Taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. GÖTÜRBENİ, Müşteri’nin işbu Koşullar dâhilinde belirtilen hükümlere ve Uygulama içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve GÖTÜRBENİ Hizmetleri’ne ilişkin benzeri kurallara aykırı hareket etmesi durumunda; sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

3.6. GÖTÜRBENİ Kayıtlarının Geçerliliği

3.6.1. Müşteri, işbu Koşullar dâhilinde doğabilecek ihtilaflarda, GÖTÜRBENİ’nin kendi veri tabanında veya sunucularında tuttuğu elektronik kayıtların ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini; GÖTÜRBENİ’yi yemin teklifinden ari kıldığını ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

3.7. Yürürlük

3.7.1. İşbu Sözleşme Müşteri’nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

4. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

4.1. Müşteri almış olduğu hizmet kapsamında toplanan ve işlenen kişisel veriler, sadece işin yapılabilmesi amacıyla ve gizlilik sözleşmeleri eşliğinde gerektiğinde; kimliğinizi doğrulamak, müşteri desteği sağlamak ve sorunları gidermek, servis güncellemeleri ve hatalar hakkında müşterileri bilgilendirmek, uygulama ile ilgili kampanyalar hakkında bilgilendirmek, sürücünün yolculukla ilgili olarak size ulaşması gereken durumlarda müşteriyle iletişime geçebilmesi için Götür Beni’nin çözüm ortaklarına ve ifa yardımcısı konumundaki şirketlere veya diğer Götür Beni’in iştiraklerine aktarılmaktadır.

4.2. Kişisel verileriniz güvenli sunucularımızda saklanmaktadır. Sunucularımızın bir kısmı Türkiye dışında bulunmaktadır. Götür Beni, sözü edilen istisna dışında, hukuken gerekli veya yükümlü olmadıkça kişisel verilerinizi ve/veya trafik verilerinizi ya da iletişim içeriğini sizin açık izniniz olmadan üçüncü kişilere aktarmamaktadır.

4.3.Müşterilerimizin verdikleri veriler, müşterilerimizin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca Götür Beni tarafından elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Sözleşmede 4.1. maddesinde belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan;
 • a- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • b- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • c- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • d- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • e- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • f- Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • g- (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • h- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • i- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklara sahipsinizdir.

4.4.Kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin her türlü talebinizi …………………………. adresine iletebilirsiniz. Talepleriniz titizlikle değerlendirilecek ve tarafınıza en kısa zamanda dönüş yapılacaktır.

4.5.Müşteri, Götür Beni’in işletmekte olduğu markalar (……..vb.) ve tedarikçileri ve işbirliği içerisinde olduğu kuruluşlara ilişkin hizmet, reklam, ilan, kampanya ve faaliyetleri hakkında; tarafına bilgilendirme yapılmasına ve kendisiyle Götür Beni’ye bildirdiği iletişim kanalları üzerinden 6563 Sayılı Kanun uyarınca ticari elektronik iletiler/SMS vb. paylaşılmasına onay vermektedir. Müşteri, verdiği onayı iptal etmek isterse bu durumu Götür Beni işbu mecralarda yer alan iletişim kanallarına (iletişim kanalları belirtilmelidir) bildirecek ve Götür Beni bilgilendirmeyi sonlandıracaktır.

5. ÜYELİĞİN İPTALİ

5.1.Müşteri, GÖTÜR BENİ üyeliğini istediği zaman iptal edebilir. Menü>Ayarlar>Profil Ekranından “Hesabı Sil” seçeneğine tıklayarak üyeliğini sonlandırabilir. Hesabına uygulama üzerinden erişemediği koşulda destek@goturbeni.com.tr adresine mail atarak hesabını kapatabilir.